Programy Profilaktyczne - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nadwagi i Otyłości Wśród dzieci klas i – v szkół podstawowych w gminie Kobylnica

Założeniami programu jest zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica poprzez regularne badanie, zmianę nawyków żywieniowych u dzieci i rodziców oraz poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci.

Program Profilaktyki Zakażeń HPV W gminie Kobylnica na lata 2019-2022

 

 

2019-2022

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR II/25/2018 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pn.: „Program Profilaktyki Zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2019-2022”.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV
w określonej populacji młodych mieszkanek Gminy Kobylnica (co wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców Gminy) oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych .

W roku 2018 zakładano przeprowadzenie szczepień trzema dawkami szczepionki przeciwko zakażeniu HPV u 108 dziewczynek.

W ramach Programu Gmina Kobylnica zaplanowała przeprowadzenie szczepień zgodnie
z procedurami medycznymi oraz przewidziała realizację działań profilaktycznych polegających
na przeprowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej zakażenia wirusem HPV o zapobieganiu rakowi szyjki macicy oraz szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat.

Koszt - 86 400,00 zł

Program realizowany jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy.

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania HCV w gminie Kobylnica na lata 2018 – 2020

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/385/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017r.

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata
2018-2020” ma na celu wykrycie skali zakażeń HCV poprzez wykonanie badań przesiewowych
na obecność wirusa HCV oraz edukacje dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica w zakresie zapobiegania tym zakażeniom.

BoreliozaProgram Profilaktyki i Wczesnej Diagnostyki Boreliozy w populacji osób dorosłych w gminie Kobylnica na lata 2018 - 2020

Program realizowany jest na podstawie UCHWAŁY NR XLVI/384/2017 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 października 2017r.

„Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020” ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę poprzez ograniczenie ryzyka zachorowań oraz poprawę dostępności do badań przesiewowych przeciwko boreliozie wśród dorosłych mieszkańców Gminy Kobylnica.

Zamknij menu
Wróć na początek strony