Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023

Program przyjęty został UCHWAŁĄ NR XXVI/222/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 24 września 2020r.
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023” ma na celu zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi i otyłości poprzez zmianę nawyków żywieniowych.
Założeniami programu zapobieganie i wczesne wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych zamieszkałych w Gminie Kobylnica poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców oraz poszerzanie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci.
W ramach badania przesiewowego planuje się objąć programem około 2116 dzieci z roczników
2009-2015, natomiast w ramach akcji edukacyjnej planuje się objąć programem zarówno dzieci
jak i ok. 4 232 rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

Obecnie program nie jest realizowany z uwagi na brak chętnego realizatora.

W załączeniu:

  1. NADWAGA_I_OTYŁOŚĆ_PROGRAM.pdf

Drukuj