Program profilaktyki i wczesnego wykrywana nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023

W 2021 r. program nie był realizowany z uwagi na brak chętnego realizatora.


Drukuj