Program profilaktyki wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

Na dzień 31.12.2021r. przebadano:
65 osób, z tego:
- 64 osoby uzyskały wynik ujemny (badani nie byli zakażeni wirusem HCV)
- 1 osoba uzyskała wynik dodatni
Koszt programu:
3 350,00 zł


Drukuj