INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO KONKURSU

Kobylnica, dnia 22.11.2021r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: „PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI KLAS I-V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KOBYLNICA NA LATA 2021-2023”.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkół podstawowych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2023” nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie:

W związku z brakiem ofert konkurs nie został rozstrzygnięty.

W załączeniu:
pdfInformacja_-_skan_dokumentu.pdf


Drukuj