Warsztaty kulinarne

logotypu fundatorów projektów unijnych

W dniu 05.08.2021r. seniorzy z Klubu Seniora w Widzinie utworzonego w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć II” wzięli udział w warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowywali koktajle warzywno – owocowe. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z właściwościami prozdrowotnymi popularnych warzyw i owoców, oraz samodzielnie przyrządzić ww. napoje.
Spotkanie to było również okazją do celebrowania urodzin jednej z uczestniczek Klubu Seniora.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczka warsztatów siedząca przy stole, a na nim warzywa i owoce
uczestniczki warsztatów siedzące przy stole i zdobywające wiedzę
uczestniczki warsztatów zdobywające wiedzęDrukuj