Warsztaty kulinarne - chleb.

logotypy fundatorów projektów unijnych

W dniu 18.08.2022r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie wzięli udział w warsztatach kulinarnych, podczas których piekli chleby. Uczestnicy spotkania upiekli jeden tradycyjny chleb na zakwasie oraz włoskie pieczywa focaccia.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczki warsztatów siedzą przy stole
porcja wyrobionego ciasta na chleb
gotowa do pieczenia focaccia
chleb w piekarniku


Drukuj