Wycieczka do Dobrzycy

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 06.09.2022 r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie wzięli udział w wycieczce do Dobrzycy, podczas której zwiedzali ogrody tematyczne „Hortulus”. Klub Seniora został utworzony w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć II”, jego uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach, spotkaniach ze specjalistami oraz w wycieczkach.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
grupa uczestników wycieczki w ogrodzie hortulus
grupa uczestników wycieczki w ogrodzie hortulus
uczestnicy wycieczki w ogrodzie hortus
uczestnicy wycieczki w ogrodzie hortus


Drukuj