Zajęcia fizjoterapeutyczne z Seniorami

W dniu 04.11.2021r. Klub Seniora w Widzinie gościł fizjoterapeutę Pana Marcina Kalandyka, który przeprowadził z seniorami zajęcia, pn. „Zdrowy kręgosłup”. Podczas spotkania poza wiedzą teoretyczną, dotyczącą metod zapobiegania i leczenia schorzeń kręgosłupa, uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych porad fizjoterapeuty dotyczących problemów ortopedycznych, czy aktywności fizycznej w wieku senioralnym. Pan Marcin Kaladyk przeprowadził również z seniorami trening wzmacniający mięśnie podtrzymujące kręgosłup prezentując zestaw ćwiczeń, które każdy senior może wykonać w domu z użyciem sprzętów, jakie ma do dyspozycji, np. krzesło lub kij od miotły. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z technikami wykonywania typowych czynności życiowych, w sposób bezpieczny dla kręgosłupa.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł. w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczki spotkania przy stole
seniorki aktywnie ćwiczące
seniorki aktywnie ćwiczące
fizjoterapeuta udzielający instruktażu
seniorka podczas ćwiczeń
seniorka wykonująca ćwiczenie z kijem
seniorki wykonujące ćwiczenie z kijami
fizjoterapeuta udzielający instruktażu siedząc na krześle
fizjoterapeuta ćwiczący na macie


Drukuj