Dodatek Energetyczny

Odsłony: 3996

Warunki otrzymania dodatku energetycznego

 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej”, tj. osobą, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy.
 2. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 4. Złożenie stosownego wniosku.

Wypłaty świadczenia

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 1, od 1 - go do 5 – go dnia każdego miesiąca.

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 roku

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) ogłasza się, co następuje:
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

 

Dokumenty do pobrania:

 1. informacja_RODO_z_pozn.doc
 2. Ustawa o prawie energetycznym
 3. Uchwała_Nr_X_87_2019.pdf
 4. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
 5. oswiadczenie_konto_bankowe1977.doc
Drukuj