Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający:                                                                                 Kobylnica, dnia 22.05.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

ul. Wodna 20/3

76-251 Kobylnica

tel./ fax.: (059) 842-96-16,

tel.: (059) 842-99-75

                                                                           

OPS.KIER. 271.1-5.2020

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie art. 138h i 138o na usługę dotyczącą organizacji zbiorowego żywienia dla uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: http://opskobylnica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy jako Zamawiający na podstawie art. 138o ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu udzielono zamówienia Wykonawcy:

JAKUBEK – Beata Hołowienko

ul. Główna 63

Kobylnica 76-251


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony