Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy jest jednostką organizacyjną i jako podmiot publicznej pomocy społecznej odpowiada za organizowanie oraz udzielanie pomocy mieszkańcom Gminy Kobylnica. Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem. Wiedza i umiejętności pracowników są kluczowym elementem naszej polityki jakości, dlatego stale podejmujemy działania w celu podnoszenia swoich kompetencji.Staramy się, aby oferta Ośrodka była elastyczna, dostosowana do zmieniających się indywidualnych potrzeb mieszkańców, jak również całej społeczności. Czujemy się integralną częścią społeczności lokalnej, zatem cenimy sobie współpracę wszystkich podmiotów działających na rzecz naszych mieszkańców.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy działa w szczególności na podstawie następujących przepisów:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2018 roku, poz. 994 )
  2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. 2018 roku, poz. 1508 )
  3. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz.554 z późn.zm. )
  4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2220 )
  5. Ustawy z dnia 11.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t.j. Dz.U. z 2018r.,poz. 2134 )
  6. Innych ustaw i rozporządzeń określających zadania w zakresie pomocy społecznej.
  7. Uchwały Nr XI/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Kobylnicy z dnia 27 marca 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
  8. Statut Ośrodka.