Dodatek osłonowy - wsparcie dla gospodarstw domowych

logo dodatek osłonowy

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
Dodatek osłonowy w 2022 roku to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Wysokość dodatku osłonowego zależy od dochodu oraz od źródła ciepła. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Okresem bazowym, z którego obecnie wyliczany jest dochód, dla wniosków złożonych od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. jest rok 2021.
Informujemy, iż dochody są pozyskiwane przez system informatyczny. Jednak w przypadku osób pobierających rentę/emeryturę z ZUS/KRUS niezbędne jest załączenie do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:PIT-40A oraz decyzję o „13-tej” i „14-tej”rencie/emeryturze za rok 2021.
Wnioski złożone po 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.


Wysokość dodatku osłonowego standardowo wynosi rocznie:

 • 400,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 600,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
 • 850,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
 • 150,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł   na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
 o wspieraniu termomodernizacji, dodatek osłonowy jest wyższy i będzie wynosić:

 • 500,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 750,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
 • 1062,50 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
 • 1437,50 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

W praktyce oznacza to, że mieszkańcy domów lub mieszkań, które są ogrzewane np. piecem węglowym wystarczy, iż przedłożą w tut. Ośrodku potwierdzenie złożenia wniosku o taki wpis, aby otrzymać wyższe świadczenie.
Ponadto informujemy, iż po 30 czerwca 2022 r. wciąż przyjmowane są w Urzędzie Gminy
w Kobylnicy i wprowadzane deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Zakończenie ustawowego terminu składania deklaracji nie zmienia sposobu postępowania urzędników. Aplikacja CEEB również działa tak, jak dotychczas.
Przy składaniu wniosku elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, edowód albo podpis kwalifikowany, wpis uzyskiwany jest natychmiastowo, co w tym przypadku jest weryfikowane przez tut. jednostkę.
Deklaracja papierowa do pobrania:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572
Ponadto w przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r.:

 • elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy,  
  ul. Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica w pok. nr 9, w poniedziałki w godz. 7.30 – 16.30
  oraz od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15:30.

Wnioski złożone po 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
Więcej informacji można uzyskać pod nr. telefonu 59 842 99 75 wew. 21, 22, 26.
Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej www.opskobylnica.pl/druki-do-pobrania
Ustawowy obowiązek wypłaty dodatku osłonowego nastąpi do dnia 2 grudnia 2022 r.


Drukuj