Informacja


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia dobry start 300+,
na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 roku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, tj.: poniedziałek w godz. 7.30 – 16.30 oraz od wtorku do środy w godz. 7.30 – 15.30. W każdy czwartek przyjmowanie interesantów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach. Piątek jest dniem bez obsługi interesantów, tzn. przeznaczonym na pracę biurową urzędnika.
Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na sytuację panującą w kraju spowodowaną wystąpieniem koronawirusa, zasady przyjmowania wniosków składanych osobiście w siedzibie tut. Ośrodka mogą ulec zmianie. Szczegółowe wytyczne odnośnie przyjmowania interesantów będą zamieszczone na stronie internetowej www.opskobylnica.pl.

   Wnioski w formie elektronicznej można będzie składać od 1 lipca 2020 roku, m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej niektórych banków.

Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 059/842-96-16 wew. 21, 22, 26.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można również pobrać ze strony internetowej www.opskobylnica.pl

   Ponadto informujemy, iż nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 okres zasiłkowy 2019/2021. W związku z powyższym o ponowne przyznanie świadczenia 500+, będzie można ubiegać się dopiero w lutym 2021 roku.


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony