INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM

 

 indeks

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:  
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy można składać w formie elektronicznej od 01 lipca  2022 roku.         
Natomiast wnioski w formie papierowej, będą przyjmowane od 01 sierpnia 2022 roku w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: tj. poniedziałek 7.30 – 16.30,  wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3.

Druki nowych wzorów wniosków, będą dostępne na stronie tut. Ośrodka, dopiero po ich opublikowaniu przez MRiPS (planuje się, że nastąpi to na przełomie lipca/sierpnia br.).
Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 59/842-96-16 wew. 21, 22, 26, a także osobiście w pok. nr  9 w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.


Drukuj