Nabór kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Słupskiego

plakat przedstawiający zasady naboru

Uprzejmie informujemy, że Starosta Słupski Pan Paweł Lisowski ogłosił nabór kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Słupskiego. Prawo zgłoszenia kandydatów do Rady mają przedstawiciele organizacji działających na rzecz środowisk seniorów lub zrzeszających seniorów mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 16 listopada 2021 roku. Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami kandydatów należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20, 76 – 200 Słupsk.

W załączeniu:
- Uchwała_w_sprawie_utworzenia_Rady_Seniorów_Powiatu_Słupskiego.pdf

- Ogłoszenie_o_naborze_do_Rady_Seniorów_Powiatu_Słupskiego.pdf

- Formularz_zgłoszeniowy_kandydata_na_członka_Rady_Seniorów_Powiatu_Słupskiego.pdf

- Oświadczenie_kandydata.pdf


Drukuj