Nowe rodzaje i formy ograniczeń w wykonywaniu zadań publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż na mocy zarządzenia nr 7/2020 Kierownika z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia procedury obowiązującej przy załatwianiu spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, w  tut. Placówce od dnia 06. lipca 2020 roku do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona będzie od poniedziałku do środy w godzinach pracy Ośrodka, tj.: poniedziałek od godz. 7:30 do 16:30,, wtorek i środa od godz. 7:30 do 15:30 z zachowaniem następujących zasad:

a)    jednorazowo na terenie Ośrodka może przebywać 9 interesantów;
b)    każdy interesant przebywający w Ośrodku zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości od innej osoby – minimum 2 metrów;
c)    po wejściu do Ośrodka każdy interesant zobowiązany jest do:   

           - dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, udostępnionym przy drzwiach wejściowych,
           - zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części,  maseczki ochronnej lub przyłbicy,
           - ograniczenia prowadzenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych),
           - w pomieszczeniu, w którym załatwiane są sprawy urzędowe może jednocześnie przebywać 1 interesant.

Ponadto rekomenduje się, aby w dni bezpośredniej obsługi, tj. od poniedziałku do środy, w miarę możliwości sprawy były realizowane po ich uprzednim umówieniu na konkretny dzień i godzinę z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej lub  kontaktu telefonicznego lub e-mail z merytorycznym urzędnikiem/ pracownikiem.

W każdy czwartek  przyjmowanie interesantów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach.

Piątek nadal jest dniem bez obsługi interesanta.


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony