Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025

Program jest realizowany na podstawie Uchwały nr XLIV/396/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej, pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025”.
„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025” ma na celu zmniejszenie poziomu dolegliwości bólowych wśród co najmniej 15% pacjentów, korzystających z rehabilitacji oraz zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej urazów, chorób obwodowego układu nerwowego, chorób układu ruchu u co najmniej 60% uczestników programu.
W ramach prowadzonych działań każdego roku planuje się objąć programem 60 mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej. Aby skorzystać z programu należy być zameldowanym na terenie Gminy Kobylnica, mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą lub zapalną układu ruchu, uraz lub chorobę obwodowego układu nerwowego oraz posiadać skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawione przez lekarza POZ, lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę, określające rodzaj i liczbę zalecanych pacjentowi zabiegów fizjoterapeutycznych.
Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPEC - MED. S.C. Iwona Badaczewska, Robert Nowak z siedzibą w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1a, tel. 59 8431829.

pdfRehabilitacja_lecznicza_PROGRAM.pdf


Drukuj