Otwarcie Klubu Seniora w Widzinie

logotypy fundatorów projektów unijnych

W Gminie Kobylnica w ramach realizacji projektu „Srebrna Sieć II” utworzony został Klub Seniora w Widzinie. Spotkania jego członków odbywają się cyklicznie, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Podczas spotkania które odbyło się w dniu 26.08.2021r. gośćmi Klubu Seniora byli Wójt Gminy Kobylnica, pan Leszek Kuliński oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy w strukturach którego utworzony został Klub Seniora Pani Anna Łabik, a także Dyrektor Usług Wspólnych w Kobylnicy Pani Marta Prezlata. Spotkanie miało charakter integracyjnej biesiady na pożegnanie sezonu letniego. Dla uczestników przygotowano grilla, oraz słodki poczęstunek. Uczestnicy Klubu Seniora otrzymali również drobne upominki od władz Gminy Kobylnica. Oprawę muzyczną zapewnili pacjenci Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Kobylnicy pani Ewa Łazęcka i pan Mirosław Dampc.
W dalszym ciągu ww. Klub Seniora dysponuje wolnymi miejscami. W celu przystąpienia do Klubu Seniora prosimy o kontakt z animatorem lokalnych usług opiekuńczych w Gminie Kobylnica, panią Joanną Nowe na numer 59 842 96 16 lub 59 842 99 75 w godzinach od 7:30 do 9:30 od poniedziałku do piątku.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
tablica ze zdjęciami członków klubu seniora
uczestnicy otwarcia klubu podczas zabawy
uczestnicy otwarcia klubu siedzący przy stole
tort z okazji otwarcia klubu seniora


Drukuj