Piknik Senioralny w Główczycach

logotypy fundatorów projektów unijnych

W dniu 15.08.2021r. delegacja uczestników Klubu Seniora w Widzinie wzięła udział w Pikniku Senioralnym organizowanym w Główczycach w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć II”. Podczas spotkania seniorów z terenu Powiatu Słupskiego wręczono nagrody „Srebrne Serce” dla najbardziej aktywnych seniorów z terenu Gminy Główczyce. Seniorzy mogli wziąć udział w zabawie tanecznej zorganizowanej przy muzyce na żywo, grach i konkursach. Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się we wrześniu na terenie Gminy Kępice.
Klub Seniora w Widzinie w dalszym ciągu dysponuje wolnymi miejscami.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
przemówienie prowadzących piknik senioralny, w tle niebieski namiot
uczestnicy pikniku siedzący przy stołach
uczestnicy pikniku siedzący przy stole w słoneczny dzień


Drukuj