Piknik senioralny w Obłężu

logotypy fundatorów projektów unijnych

W dniu 10.09.2021r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie na zaproszenie Gminy Kępice wzięli udział w Pikniku Senioralnym zorganizowanym w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć II” w ośrodku wypoczynkowym „Sobótka” mieszczącym się nad jeziorem Obłęże. Dla seniorów przygotowano zabawę taneczną, poczęstunek, różnorakie konkursy oraz fotobudkę, w której mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. Podczas spotkania wręczono również nagrody „Srebrne Serce” dla najbardziej aktywnych społecznie seniorów z Gminy Kępice. Uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Barcinie oraz wychowankowie innych placówek edukacyjnych z terenu Gminy Kępice uświetnili spotkanie występami artystycznymi. Na „Pikniku Senioralnym” mieli okazję spotkać się seniorzy będący uczestnikami Klubów Seniora utworzonych w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć II” z terenu Powiatu Słupskiego.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
orkiestra dęta
seniorki przy stole siedzące podczas pikniku senioralnego
seniorzy przy stole siedzący podczas pikniku senioralnego


Drukuj