Pogadanka o przeszłości

logotypy fundatorów projektów unijnych

Podczas spotkania w Klubie Seniorów w dniu 24.03.2022r. uczestnicy omówili aktualną sytuację związaną z sytuacją polityczną i działaniami wojennymi w Ukrainie. Seniorzy mogli podzielić się swoimi obawami a także wspomnieniami dotyczącymi dzieciństwa i sytuacji ekonomicznej, jaką pamiętają z przekazu rodziców oraz swojego dzieciństwa, jaka miała miejsce po zakończeniu II Wojny Światowej. W związku z koniecznością zapewnienia miejsc dla uchodźców z Ukrainy, świetlice wiejskie na terenie Gminy Kobylnica zostały przekształcone w miejsca noclegowe, w wyniku czego Klub Seniora od kwietnia spotykał się będzie w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

Projekt „Srebrna Sieć II”, w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4290086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4075582,17 zł.

uczestniczki spotkania podczas rozmowy
uczestniczki spotkania podczas rozmowy przy stole
uczestniczki spotkania popdczas rozmowy przy stole
uczestniczki spotkania podczas rozmowy przy stoleDrukuj