Szkolenie dla seniorów

logotypy fundatorów projektów unijnych

W dniu 08.09.2021r. beneficjenci Projektu „Srebrna Sieć II” mogli wziąć udział w warsztatach skierowanych dla seniorów, które odbyły się na świetlicy wiejskiej w Widzinie. Szkolenie przeprowadziła Pani Patrycja Osińska, która dla jego uczestników przygotowała sporą dawkę wiedzy merytorycznej dotyczącej procesów starzenia się oraz profilaktyki głównych problemów dotykających seniorów, a także ćwiczenia poprawiające sprawność manualną oraz pamięć.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestnicy szkolenia siedzący przy stole
zdjęcie prowadzącej szkolenie
uczestniczki szkolenia siedzące przy stole


Drukuj