Warsztaty florystyczne

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 09.09.2021r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie wzięli udział w „Warsztatach florystycznych – lawendowych”, które odbyły się w „Pociągu do Lawendy” mieszczącym się w Kobylnicy przy ul. Kolejowej. Dla uczestników spotkania przygotowano animacje, kącik SPA, poczęstunek oraz zajęcia warsztatowe tworzenia wianków oraz kwiatowej biżuterii a wszystko to z lawendą w roli głównej. Uczestnicy spotkania wzięli też udział w lawendowych żniwach i własnoręcznie mieli okazję zbierać zioła.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
zdjęcie uczestniczek warsztatów florystycznych
uczestniczki zrywające lawendę
uczestniczki warsztatów podczas prac manualnych
uczestniczki warsztatów podczas prac manualnych
dwie uczestniczki warsztatów w wiankach lawendowych na głowach
wykonany ręcznie z szarego papieru bilet do lawendy w dłoni trzymany


Drukuj