Warsztaty rękodzielnicze

logotypy fundatorów projektów unijnych

W dniu 10.03.2022r podczas spotkania uczestników Klubu Seniora utworzonego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” uczestnicy tworzyli serwety, bieżniki, podkładki na stoły oraz torby na zakupy, które przeznaczono na potrzeby uchodźców przebywających na terenie Gminy Kobylnica. Zajęcia o charakterze warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych cieszą się wśród seniorów dużym zainteresowaniem.

Projekt „Srebrna Sieć II”, w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4290086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4075582,17 zł.

uczestniczki warsztatów przy stole
gotowe wyroby uczestniczek warsztatów
gotowe wyroby uczestniczek warsztatów


Drukuj