Warsztaty z muzykoterapii

logotypy fundatorów projektów unijnych

W dniu 02.12.2021r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie wzięli udział w warsztatach z muzykoterapii, które przygotowała dla nich pani Anna Mrozik. Osoby biorące udział w spotkaniu miały możliwość wysłuchania różnych utworów muzycznych oraz przeanalizowania, jak dany utwór wpływa na ich samopoczucie. Seniorzy wzięli udział w seansie relaksacyjnym z użyciem muzyki oraz zabawach muzycznych, np. układali słowa piosenek do popularnych melodii.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
osoba prowadząca spotkanie
osoba prowadząca spotkanie przy stole z seniorkami
zapisy uczestnika spotkania na kartce z papieru
zestaw ćwiczeń umieszczony na kartkach papieru


Drukuj