Wycieczka do fabryki bombek choinkowych

Członkowie Klubu Seniora w Widzinie, w dniu 16.11.2021r. udali się na wycieczkę do Koszalina, podczas której odwiedzili fabrykę bombek choinkowych, w której mieli okazję zapoznać się z procesem wytwarzania bombek, oraz wzięli udział w warsztatach ich zdobienia. Dla seniorów przygotowany został również pokaz zdobienia pierników w pracowni Lukrecja, oraz kurs zdobienia pierników lukrem królewskim.
Projekt „Srebrna Sieć II”, w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
Seniorki zdobiące bombki w fabryce
Seniorki zdobiące bombki w fabryce
zdobienie pierników lukrecją
zdobienie pierników
słodki świąteczny pezent dla Wójta w postaci ozdobionych pierników


Drukuj