Wycieczka do Pucka

logotypy fundatorów projektów unijnych

W dniu 25.09.2021r. członkowie Klubu Seniora w Widzinie udali się na wycieczkę do Pucka, podczas której mieli okazję zapoznać się z historią miasta, odbyć spacer jego malowniczymi uliczkami oraz zwiedzić hutę szkła „Puck Glas”, a także wziąć udział w pokazie hutniczym i warsztatach artystycznych, podczas których stworzyli szklane mozaiki. Wszystkie działania w Klubie Seniora realizowane są w ramach Projektu „Srebrna Sieć II”.

Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
pracownik huty szkła przy piecu hutniczym
kolorowe wyroby ze szkła
uczestniczki wycieczki w miejscu zaślubin Polski z morzem
uczestniczki wycieczki na molo w Pucku
uczestniczka wycieczki siedząca na ławeczce na rynku w Pucku


Drukuj