Wycieczka do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 21 sierpnia 2021r., odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, dla rodzin będących uczestnikami projektu "Rodzina w Centrum II". Organizatorem wycieczki był Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
Atrakcjami wycieczki były interaktywne wystawy, dzięki którym mogliśmy poznawać poprzez doświadczanie, eksperymentować i świetnie się przy tym bawić. Wprawialiśmy w ruch przeróżne maszyny, badaliśmy tkanki pod mikroskopem, musieliśmy połączyć elementy- organy wewnętrzne człowieka- manekina i umieścić je w odpowiednich miejscach. Bawiliśmy się na ciekawych, tematycznych placach zabaw, testowaliśmy swoją wytrzymałość podczas aktywności a także uczyliśmy się udzielania pierwszej pomocy na manekinie. To wszystko podczas wspólnego, rodzinnego czasu.
Tutejszy Ośrodek zapewnił wszystkim uczestnikom posiłek.
Podczas korzystania ze wszystkich atrakcji rodziny wspólnie spędzały czas i integrowały się. W realizacji działań pomagała nam wolontariuszka, która wspierała rodziców w prawidłowej opiece nad dziećmi, animowała czas i udzielała indywidualnych wskazówek dotyczących zachowania rodziców i dzieci w czasie korzystania z atrakcji czy posiłków.
Projekt „Rodzina w Centrum II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6- Integracja, działania 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020r. Wartość projektu wynosi 861 866,66 zł, w tym dofinansowanie wynosi 818 773,33 zł.
uczestnicy wyjazdu przed budynkiem centrum nauki
uczestnicy wyjazdu do centrum nauki podczas eksperymentowania
uczestnicy wyjazdu do centrum nauki podczas zdobywania wiedzy
uczestnicy wyjazdu do centrum nauki zdobywający wiedzę
uczestniczka wyjazdu zdobywająca wiedzę


Drukuj