Ogłoszenie konkursu "Srebrne Serce"

W linku poniżej, znaleźć można ogłoszenie konkursu "Srebrne Serce" organizowanego przez Gminę Kobylnica wspólnie z Opiekunem Wolontariatu powołanym w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć” oraz Radą Seniorów Gminy Kobylnica. Jego celem jest wyróżnienie seniorów podejmujących szczególnie wyróżniające się inicjatywy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej oraz upowszechnienie, a także promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w Gminie Kobylnica. Do składania formularzy zgłoszeniowych za pomocą tradycyjnej poczty zapraszamy od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.07.2020r.

http://opskobylnica.pl/projekty/projekt-srebrna-siec/konkurs-srebrne-serce-edycja-2020


Drukuj  
Zamknij menu
Wróć na początek strony