Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Świąteczna zbiórka artykułów dla potrzebujących dzieci

Gmina Kobylnica wzorem lat ubiegłych pragnie przyłączyć się do akcji organizowanej przez Fundację Małych Stópek, która polega na świątecznej zbiórce artykułów higienicznych, odzieży (tylko nowe artykuły), pod nazwą „Paczuszka dla Maluszka”, dla dzieci w domach samotnej matki, domach dziecka i hospicjach w całej Polsce.
W akcję można włączyć się przygotowując paczkę z artykułami higienicznymi, takimi jak proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, mydła, odzież lub przesyłając na konto Fundacji darowiznę, która pozwoli sporządzić paczuszkę dla maluszka bezpośrednio przez Fundację – dane do przelewu umieszczono na końcu artykułu.
Ww. artykuły można przekazywać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, przy ulicy Wodnej 20/3 oraz do szkół znajdujących się na terenie Gminy, to jest do Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Kwakowie, Słonowicach, Sycewicach, Kończewie.
W sytuacji, kiedy osoba zainteresowana nie jest w stanie samodzielnie dostarczyć przygotowanej paczki, prosimy o nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem OPS w Kobylnicy, celem jej odebrania.
Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
693345424 - Pani Maria Kuźniar, koordynator akcji na terenie naszej Gminy
lub kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylnicy: 59 8429616, 59 8429975.
W roku ubiegłym Akcja w naszej Gminie okazała się dużym sukcesem. Wierzymy, że i w tym roku tak będzie. Bo warto pomagać!

Dane Fundacji:

Fundacja Małych Stópek ul. Świętego Ducha 9
70-205 Szczecin, KRS: 0000417099
nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0231 0120
Tytułem DAROWIZNA PACZUSZKA
www.paczuszkadlamaluszka.pl
Pamiętaj, każdą darowiznę przekazaną na rzecz Fundacji Małych Stópek możesz odliczyć od podatku.
Nie zapomnijmy w czasie świąt Bożego Narodzenia, o tym że wśród nas są osoby, które potrzebują naszego wsparcia i pomocy.

Bezpłatne badania diagnostyczne

Szanowni Państwo!
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować Państwa, iż prowadzi Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, który anonimowo i bezpłatnie wykonuje badania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem HIV, HCV i kiły.
Badania te kierowane są do ogółu społeczeństwa, osób wszystkich płci i orientacji seksualnych. Badania wykrywające HIV i kiłę zalecane są głównie dla osób podejmujących aktywność seksualną. Lekarze ginekolodzy kierują ciężarne pacjentki dwukrotnie w czasie trwania ciąży na badanie w kierunku obecności wirusa HIV. Badanie HCV z kolei zalecane jest przede wszystkim dla osób, u których zachodzi podejrzenie, że mogły zostać zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C, między innymi u pacjentów po zabiegach operacyjnych czy u osób, które zdecydowały się na wykonanie tatuażu, korzystających z zabiegów manikiur, pedikiur.

Informacja dotycząca nowego świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego od 01.01.2024 r.

Szanowni Państwo

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. nr 1429 -  dalej ustawa o świadczeniu wspierającym), która wprowadza nowe świadczenie – świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych, a także zmienia zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Nowy system opiera się na dwóch świadczeniach: świadczeniu pielęgnacyjnym i świadczeniu wspierającym. Nowe świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie opiekunom niepełnosprawnych dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie wspierające pobierać zaś będą mogły osoby niepełnosprawne, które osiągnęły 18 rok życia i posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia w odpowiedniej, określonej punktowo, wysokości. Nie ma zatem możliwości pobierania dwóch tych świadczeń równocześnie.
W nowym systemie nie będzie już specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego.

Produkty żywnościowe z Banku Żywności

bank żywności logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż zakończył dystrybucję produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus.

Koniec „covidowych wydłużeń” orzeczeń

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 09 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 852) informujemy:

zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy uchyla się art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczący przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy, wprowadzono następujące etapy wygaszania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h, którego okres ważności:

  • upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023r., – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa weszła w życie z dniem 20 maja 2023r. jednakże przepisy dot. m.in.: ważności orzeczeń (tj. art. 10; art. 23-24) wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023r.

Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 9 grudnia 2019r., a dniem 8 marca 2020r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 9 grudnia 2019r. – 8 marca 2020r. ) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

Nowy okres zasiłkowy

 napis o treści: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wraz z animacją przedstawiającą pięcioosobową rodzinę w pozycji stojącej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy można składać w formie elektronicznej od 01 lipca 2023 roku.
Natomiast wnioski w formie papierowej, będą przyjmowane od 01 sierpnia 2023 roku w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: tj. poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3.
Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne na stronie: https://opskobylnica.pl/druki-do-pobrania.
Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 59/842-96-16 wew. 21, 22, 26, a także osobiście w pokoju numer 9 w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.

X