Informacja o pomocy

 • Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, telefon: 59 842 96 16/ 59 842 99 75
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Słupsku, ul. Jana Pawła II, pokój nr 606, tel.: 59 848 83 60, 59 848 84 41, 59 848 84 59
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel.: 116 111
 • Telefon zaufania dla dorosłych, tel.: 116 123
 • Dziecięcy telefon zaufania/Rzecznik Praw Dziecka, tel.: 800 121 212
 • Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów, tel.: 800 080 222
 • Linia Pomocy Pokrzywdzonym, tel.: 222 309 900
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy, tel.: 59 842 99 75, wewnętrzny 11
 • Straż Gminna w Kobylnicy, ul. Główna 20, tel.: 59 858 62 00
 • Posterunek Policji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/1, tel.: 47 742 04 17
 • Numer alarmowy 112
 • Poradnia Leczenia Uzależnień - Centrum Psychiatrii SON w Słupsku, ul. Ziemowita 1A, tel.: 59 840 20 01
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień, Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4, tel.: 59 832 25 69
 • Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości, Słupsk, Al. Sienkiewicza 7, tel.: 59 841 46 05
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział I w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7, tel.59 840 14 60
 • Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy PIKBAZA, Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, pokoje: 604-607, tel.: 59 841 40 46
 • Pomoc dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi: www.pa-nieslyszacy.info
 • E- program ograniczania picia E-POP: www.e-pop.pl
 • Poradnia narkotykowa on-line: www.narkomania.org.pl
 • CANDIS - indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu: www.candisprogram.pl
 • Program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tak zwane dopalacze): www.programfred.pl
 • Poradnia w formie on-line, w ramach której świadczona jest pomoc psychologa, psychoterapeuty i prawnika w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych: www.uzaleznieniabehawioralne.pl
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”- całodobowy, bezpłatny telefon: 800 12 00 02, www.niebieskalinia.pl
  • Pomarańczowa linia- ogólnopolski telefonu zaufania dla młodych ludzi nadużywających alkoholu i ich rodziców „Pomarańczowa Linia”, tel.: 801 14 00 68, www.pomaranczowalinia.pl
 • Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT, Słupsk, ul. Świerkowa 12, tel.: 501 038 560
 • Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku, ul. Gdyńska 13A, tel.: 59 840 42 65
 • Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7, tel. 505 369 619
 • Placówka Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego przy ul. Rybackiej 7/8 w Słupsku, tel.: 502 761 165
 • Czynny codziennie od 16:00 do 21:00 Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich – numer tel. bezpłatny: 800 11 08 11 oraz płatny: 22 290 70 00

Drukuj