Diagnoza problemów i zagrożeń społecznych występujących na terenie Gminy Kobylnica

Szanowni Państwo,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy zakończył prace nad opracowywaniem diagnozy problemów i zagrożeń społecznych występujących na terenie Gminy Kobylnica.

Badania społeczne są nieocenionym źródłem informacji o życiu społeczności lokalnej.
Należy pamiętać, iż diagnozowanie problemów społecznych jest podstawą każdego działania służącego rozwiązywania problemów ludzi, a co za tym idzie lepszemu zaspokajaniu ich potrzeb i poprawie jakości ich życia. Dodatkowo pomaga w budowaniu długofalowej strategii rozwoju gminy oraz dostarczają wskazówek mogących być pomocne przy tworzeniu programów profilaktycznych oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.


Drukuj