Harmonogram wypłat

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego, jak i świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki: celowe, okresowe, stałe) są przekazywane na konta bankowe, zgodnie z następującymi terminami:

  • dodatki mieszkaniowe i zasiłki celowe w dniach: 10 czerwca, 10 lipca, 8 sierpnia,
  • świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca,
  • świadczenia pielęgnacyjne w dniach: 20 czerwca, 22 lipca, 22 sierpnia,
  • zasiłki stałe i zasiłki celowe w dniach: 20 czerwca, 22 lipca, 22 sierpnia,

Jednocześnie  przypominamy nowym świadczeniobiorcom o konieczności założenia rachunku bankowego i dostarczenia numeru konta do siedziby tutejszego Ośrodka za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej.

 

 


Drukuj