Harmonogram wypłat

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że z uwagi na sytuację panującą w kraju, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego, jak i świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki: celowe, okresowe, stałe)                    są przekazywane na konta bankowe, zgodnie z następującymi terminami:

  • dodatki mieszkaniowe w terminie do 10-go dnia danego miesiąca,
  • świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca,
  • zasiłki stałe w terminie do 23-go dnia danego miesiąca.

Działania podjęte przez tut. Ośrodek mają na celu ochronę zarówno Państwa, jak i nas – pracowników.
Prosimy zatem o wyrozumiałość.

Jednocześnie  przypominamy nowym świadczeniobiorcom o konieczności założenia rachunku bankowego i dostarczenia numeru konta do siedziby tut. Ośrodka za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub elektronicznej.

Reasumując, wypłaty świadczeń w Kasie tut. Ośrodka wstrzymane są do odwołania.

 

 


Drukuj