Harmonogram wypłat

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, że świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego, jak i świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki: celowe, okresowe, stałe) są przekazywane na konta bankowe, zgodnie z następującymi terminami:

  • dodatki mieszkaniowe w terminie do 10-go dnia danego miesiąca,
  • świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca,
  • zasiłki stałe w terminie do 23-go dnia danego miesiąca.

Jednocześnie  przypominamy nowym świadczeniobiorcom o konieczności założenia rachunku bankowego i dostarczenia numeru konta do siedziby tut. Ośrodka za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub elektronicznej.

 

 


Drukuj