Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzenie numer 268/2023 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 11 października 2023 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kobylnica

Na podstawie artykułu 30 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (to jest Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40 ze zmianami), art. 9a ust. 1, 2, 3, 3a , 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1249 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 uchwały nr LXIX/612/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 września 2023r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kobylnica zarządza się, co następuje:

§ 1. Do składu zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kobylnica powołuje się następujące osoby:

 1. Anna Łabik - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 2. Bożena Rekowska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 3. Irena Kralska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 4. Iwona Moniuszko - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 5. Sławomir Daleki - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 6. Patrycja Szymańska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 7. Joanna Nowe - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 8. Magdalena Kirko - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
 9. Agnieszka Owczarek - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylnicy
 10. aspirant Maciej Stasiak - przedstawiciel Posterunku Policji w Kobylnicy
 11. asp. Adam Jurkowski - przedstawiciel Posterunku Policji w Kobylnicy
 12. młodszy asp. Sylwia Hubisz - przedstawiciel Posterunku Policji w Kobylnicy
 13. posterunkowa Amanda Zielonka - przedstawiciel Posterunku Policji w Kobylnicy
 14. Julia Owsiukiewicz - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
 15. Ksenia Dreścik - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Sycewicach
 16. Katarzyna Butowska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kończewie
 17. Urszula Mikołajczyk-Klin - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kończewie
 18. Jolanta Majerowska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Słonowicach
 19. Joanna Gończ - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kwakowie
 20. Olga Sztorc - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kwakowie
 21. Elżbieta Wach - przedstawiciel Ośrodka Zdrowia w Sycewicach
 22. Bożena Sikora - przedstawiciel Ośrodka Zdrowia w Sycewicach
 23. Joanna Buryło - przedstawiciel Ośrodek Zdrowia w Kobylnicy
 24. Urszula Cudziło - przedstawiciel Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Kobylnica
 25. starszy chorąży Piotr Florczak - przedstawiciel Wydział Żandarmerii Wojskowej w Ustce
 26. Beata Sowińska - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Słupsku
 27. Lidia Serafin - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Słupsku
 28. Karolina Wnuk - Barbarowicz - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Słupsku
 29. Piotr Der - przedstawiciel Straży Gminnej w Kobylnicy.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W załączeniu:
pdfGminny_Program_2024-2033.pdf


Drukuj