Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Ankieta dotycząca programów polityki zdrowotnej

Szanowni mieszkańcy Gminy Kobylnica!
Serdecznie zachęcamy do udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej Programów polityki zdrowotnej. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka krótkich pytań. Wyniki pozwolą nam na skuteczne rozpoznanie potrzeb wśród mieszkańców.

W załączeniu:
docxAnkieta_dotycząca_programów_polityki_zdrowotnej.docx

Wydłużony okres refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe

W dniu 31.12.2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące ubiegania się o refundację podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku (Dziennik Ustaw z 22.12.2023 roku, pozycja 2760).
Na podstawie nowych przepisów możliwe jest składanie wniosków również za paliwa gazowe dostarczone w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024 r.
W związku powyższym wydłużony zostaje termin na składanie wniosków, które można składać do 30 września 2024 roku lub w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy w pokoju numer 9, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 złotych,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę;

Zmiana wysokości zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 roku

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od 1 stycznia 2024r., zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
  •  w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
    Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Świąteczna zbiórka artykułów dla potrzebujących dzieci

Gmina Kobylnica wzorem lat ubiegłych pragnie przyłączyć się do akcji organizowanej przez Fundację Małych Stópek, która polega na świątecznej zbiórce artykułów higienicznych, odzieży (tylko nowe artykuły), pod nazwą „Paczuszka dla Maluszka”, dla dzieci w domach samotnej matki, domach dziecka i hospicjach w całej Polsce.
W akcję można włączyć się przygotowując paczkę z artykułami higienicznymi, takimi jak proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, mydła, odzież lub przesyłając na konto Fundacji darowiznę, która pozwoli sporządzić paczuszkę dla maluszka bezpośrednio przez Fundację – dane do przelewu umieszczono na końcu artykułu.
Ww. artykuły można przekazywać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, przy ulicy Wodnej 20/3 oraz do szkół znajdujących się na terenie Gminy, to jest do Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Kwakowie, Słonowicach, Sycewicach, Kończewie.
W sytuacji, kiedy osoba zainteresowana nie jest w stanie samodzielnie dostarczyć przygotowanej paczki, prosimy o nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem OPS w Kobylnicy, celem jej odebrania.
Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
693345424 - Pani Maria Kuźniar, koordynator akcji na terenie naszej Gminy
lub kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylnicy: 59 8429616, 59 8429975.
W roku ubiegłym Akcja w naszej Gminie okazała się dużym sukcesem. Wierzymy, że i w tym roku tak będzie. Bo warto pomagać!

Dane Fundacji:

Fundacja Małych Stópek ul. Świętego Ducha 9
70-205 Szczecin, KRS: 0000417099
nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0231 0120
Tytułem DAROWIZNA PACZUSZKA
www.paczuszkadlamaluszka.pl
Pamiętaj, każdą darowiznę przekazaną na rzecz Fundacji Małych Stópek możesz odliczyć od podatku.
Nie zapomnijmy w czasie świąt Bożego Narodzenia, o tym że wśród nas są osoby, które potrzebują naszego wsparcia i pomocy.

Bezpłatne badania diagnostyczne

Szanowni Państwo!
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować Państwa, iż prowadzi Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, który anonimowo i bezpłatnie wykonuje badania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem HIV, HCV i kiły.
Badania te kierowane są do ogółu społeczeństwa, osób wszystkich płci i orientacji seksualnych. Badania wykrywające HIV i kiłę zalecane są głównie dla osób podejmujących aktywność seksualną. Lekarze ginekolodzy kierują ciężarne pacjentki dwukrotnie w czasie trwania ciąży na badanie w kierunku obecności wirusa HIV. Badanie HCV z kolei zalecane jest przede wszystkim dla osób, u których zachodzi podejrzenie, że mogły zostać zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C, między innymi u pacjentów po zabiegach operacyjnych czy u osób, które zdecydowały się na wykonanie tatuażu, korzystających z zabiegów manikiur, pedikiur.

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny mieści się w Słupsku, ul. Hubalczyków 1, budynek H, na parterze. Czynny jest w każdą środę w godz. 15.30 – 18.30 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9.00-15.00.

Dodatkowo w listopadzie Punkt będzie czynny w okresie 27.11-01.12. w godzinach 15.30-18.30.
Plakat informacyjny dotyczący rodzaju badań i miejsca ich przeprowadzania

X