Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylnicy

Największym potencjałem naszej placówki jest profesjonalna i zaangażowana kadra pracownicza.
Najwyższą wartością nasi Klienci, którym zawsze służymy fachową pomocą i życzliwym wsparciem

Szczęśliwa rodzina - OPS Kobylnica
Slider

Komunikat Wójta Gminy Kobylnica

"Drodzy Mieszkańcy,
Gmina Kobylnica analizuje możliwość realizacji rządowego programu mającego na celu zabezpieczenie gospodarstw domowych w nadchodzącym sezonie zimowym w paliwa stałe (węgiel kamienny) na podstawie procedowanego w parlamencie projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
W związku z powyższym uprzejmie proszę osoby zainteresowane zakupem węgla w systemie preferencyjnym o pobranie ze strony internetowej załączonej „DEKLARACJI ZAKUPU WĘGLA W SYSTEMIE PREFERENCYJNYM za pośrednictwem Urzędu Gminy Kobylnica” i złożyły ją w biurze podawczym Urzędu Gminy Kobylnica lub przesłały na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2 listopada 2022 r. Deklaracje są również dostępne u Sołtysów sołectw Gminy Kobylnica.
Zakup węgla w systemie preferencyjnym realizowany będzie po podpisaniu procedowanej ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ogłoszeniu jej treści w Dzienniku Ustaw. Wg treści ustawy prawo zakupu będzie przysługiwało gospodarstwom domowym, które otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu dodatku węglowego.
Koszt zakupu wynosić będzie 2000 zł za tonę. Planowana jest dystrybucja frakcji groszek/orzech. Cena dotyczy towaru odbieranego osobiście i nie uwzględnia kosztów transportu z Kobylnicy do mieszkańca.
Jednocześnie informuję, że dystrybuowany przez Gminę Kobylnica węgiel pochodził będzie z zakupów realizowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina Kobylnica nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakość i wartość energetyczną dystrybuowanego węgla.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 059 842 90 70 w. 259."

Komunikat

animowana postać człowieka z tekstem: Uwaga! ważna informacja

Wójt Gminy Kobylnica informuje, iż z uwagi na brak przekazanych środków finansowych na realizację jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel) z budżetu państwa, wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Ponadto informuję, iż w dalszym ciągu oczekujemy na środki finansowe z budżetu państwa na wypłatę dodatków węglowych.

Dodatek elektryczny

żarówka z plikiem banknotów stuzłotowych symbolizująca dodatek elektryczny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ul. Wodna 20/3 informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane od dnia 01 grudnia 2022r. do dnia 01 lutego 2023r. w godzinach pracy tut. Ośrodka, tj. poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30.
Piątek jest dniem przeznaczonym na pracę urzędnika i wnioski w tym dniu nie będą przyjmowane.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego będzie do pobrania w siedzibie Ośrodka od II połowy listopada 2022r. w pokoju nr 9.

Badania kardiologiczne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kobylnica na badania kardiologiczne !

zadbaj o zdrowie po COVID - 19 plakat przedstawiający informacje dotyczące zbliżających się w gminie badań kardiologicznych

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

dodatek węglowy

17 września 2022 Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wprowadza, m. in. następujące zmiany:

  • dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  • jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem;
  • dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę;
  • jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Ponadto, m.in. istnieje możliwość weryfikacji poprzez informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)

polana drewna i pellet na tle kominka

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wprowadza m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy - przy założeniu, że takie źródło zostanie wcześniej zgłoszone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W dniu 21.09.2022 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już przystąpić do wnioskowania o wypłatę dodatku.

Dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:
• 3000 zł. – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy,
• 2000 zł. - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
• 1000 zł. – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piec kaflowy, piecokuchnia zasilane drewnem kawałkowym,
• 500 zł – w przypadku. gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatkiem nie jest objęty w szczególności gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową).

Informacje kontaktowe

Zobacz mapę strony Wyślij email

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Tel: 59 842 96 16
E-mail: ops@opskobylnica.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

X