Nowelizacja przepisów o dodatku elektrycznym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż w związku z kolejną nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej: w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 01 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie ma zastosowania zasada jednego dodatku elektrycznego na jeden adres gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W związku z powyższym gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyzna dodatek elektryczny, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Zmiany ww. ustawy wprowadziły również zasadę, iż dodatek elektryczny będzie przysługiwał, również osobie w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, jest zasilane energią elektryczną i nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej.

Przypominamy, iż wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będą przyjmowane od dnia 01 grudnia 2022r. do dnia 01 lutego 2023r. w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3 w pok. nr 9, tj.: poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30.
Druk wniosku dostępny pod linkiem https://g.infor.pl/p/_files/37634000/1-wzor-dodatek-elektryczny-37634341.pdf


Drukuj