Nowy okres zasiłkowy

 napis o treści: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny wraz z animacją przedstawiającą pięcioosobową rodzinę w pozycji stojącej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

na nowy okres zasiłkowy można składać w formie elektronicznej od 01 lipca 2023 roku.
Natomiast wnioski w formie papierowej, będą przyjmowane od 01 sierpnia 2023 roku w dniach od poniedziałku do czwartku w następujących godzinach: tj. poniedziałek 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3.
Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne na stronie: https://opskobylnica.pl/druki-do-pobrania.
Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 59/842-96-16 wew. 21, 22, 26, a także osobiście w pokoju numer 9 w godzinach pracy tutejszego Ośrodka.


Drukuj