Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej na lata 2024-2025

Program jest realizowany na podstawie Uchwały numer LXIV/582/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej na lata 2024-2025”.
„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej na lata 2024-2025” ma na celu zmniejszenie poziomu dolegliwości bólowych wśród co najmniej 15% pacjentów, korzystających z rehabilitacji oraz zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej urazów, chorób obwodowego układu nerwowego, chorób układu ruchu u co najmniej 60% uczestników programu.
W ramach prowadzonych działań każdego roku planuje się objąć programem 60 mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej. Aby skorzystać z programu należy być zameldowanym na terenie Gminy Kobylnica, mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą lub zapalną układu ruchu, uraz lub chorobę obwodowego układu nerwowego oraz posiadać skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawione przez lekarza POZ, lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę, określające rodzaj i liczbę zalecanych pacjentowi zabiegów fizjoterapeutycznych.
Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPEC-MED. Spółka Cywilna Iwona Badaczewska, Robert Nowak z siedzibą w Słupsku, ulica Jana Pawła II 1a, telefon: 59 8431829.

W załączeniu:
pdfRehabilitacja_lecznicza_Program_2024-2025.pdf


Drukuj