Aktywność fizyczna dla Seniorów

logotypy fundatorów projektów unijnych
Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie w dniu 27.04.2023r. zakończyli cykl zajęć sportowych prowadzonych przez panią Barbarę Glaza. Trenerka pokazała seniorom, jakie formy aktywności fizycznej wskazane są dla osób w wieku 60 + oraz przeszkoliła uczestników Klubu Seniora w zakresie samoobrony.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.


Drukuj