Hawajski Piknik Senioralny

logotypy fundatorów projektów unijnych

W dniu 12.08.2022r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie wzięli udział w „Hawajskim Pikniku Senioralnym” w Główczycach. Spotkanie miało charakter integracyjny i zaproszeni na nie byli członkowie Klubów Seniora powstałych w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć II” z terenu Powiatu Słupskiego. Seniorzy wzięli udział w zabawie tanecznej, pokazie hawajskiego tańca oraz występach artystycznych.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczki hawajskiego pinkiku senioralnego
uczestniczka hawajskiego pinkiku senioralnego
uczestniczki hawajskiego pinkiku senioralnego
uczestniczka hawajskiego pinkiku senioralnego
uczestniczka hawajskiego pinkiku senioralnego
uczestniczka hawajskiego pinkiku senioralnego
uczestniczka hawajskiego pinkiku senioralnego


Drukuj