Obrazy akrylem malowane

logotypy fundatorów projektów unijnych

Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie, w ciągu ostatnich czterech miesięcy pod okiem Pani Grażyny Chaleckiej przygotowywali malowane farbami akrylowymi obrazy na „Festiwal Talentów”, który w dniu 06.06.2023r. odbędzie się w siedzibie Filharmonii w Słupsku. Seniorzy będący beneficjentami Projektu „Srebrna Sieć II” będą mieli okazję zaprezentować swoje talenty i umiejętności. Mieszkańcy Gminy Kobylnica zaprezentują szerszemu gronu odbiorców swoje prace plastyczne.
Projekt „Srebrna Sieć II”, w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.

dwie uczestniczki warsztatów siedzące przy stole malujące na płótnie
dwie uczestniczki warsztatów siedzące przy stole malujące na płótnie
uczestniczka warsztatów układająca gotowe obrazy na płycie korkowej
dwie uczestniczki warsztatów oglądające gotowe obrazy umieszczone na płytach korkowych


Drukuj