Spotkanie z tanatopedagogiem

logotypy fundatorów projektów unijnych
Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie w dniu 07.09.2023r. wzięli udział w spotkaniu z panią Martą Anną Sałapata, psychotraumatolożką specjalizującą się w tematyce straty i żałoby. Pani Marta A. Sałapata jest specjalistką w dziedzinie tanatopedagogiki, w związku z czym warsztaty jakie przeprowadziła w Klubie Seniora w Widzinie poświęcone były zagadnieniom związanym z żałobą, refleksyjnym wglądem we własne przemijanie. Podczas spotkania omówiono z seniorami między innymi etapy żałoby oraz obowiązujące przepisy regulujące kwestie związane z organizacją pochówku osób zmarłych.
Projekt „Srebrna Sieć II” w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 803 119,81 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 562 963,82 zł.
prowadząca spotkanie prezentująca w dłoniach książkę pod tytułem chłopiec, kret, lis i koń
prowadząca z otwartym laptopem na dłoni
uczestniczki spotkania wraz z prowadzącą przy wspólnym stole
uczestniczki spotkania siedzące przy stole słuchające wykładu pani Marty Sałapata


Drukuj