Szydełkowanie w Klubie Seniora

logotypy fundatorów projektów unijnych
W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Dziergania w Miejscach Publicznych, uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie w dniu 18.05.2023 roku. wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych, podczas których zajęli się szydełkowaniem. Seniorzy planują wspólnie stworzyć patchworkowy koc.
Projekt „Srebrna Sieć II”, w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
pęczek żółtej włóczki z drutem do dziergania
uczestniczki warsztatów siedzące przy stole z kolorowymi włóczkami
uczestniczki warsztatów dziergające
uczestniczka warsztatów dziergająca z żółtej włóczki


Drukuj