Turniej szarad

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 25.08.2022r., podczas spotkania uczestników Klubu Seniora w Widzinie zorganizowano drugi turniej szarad. Seniorzy bardzo polubili taką formę aktywności intelektualnej, dzięki której mogą
w atmosferze współzawodnictwa ćwiczyć pamięć i niejednokrotnie rozszerzać słownictwo.
Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.
uczestniczki spotkania przy stole podczas turnieju szarad
uczestniczka spotkania przy stole podczas turnieju szarad
uczestnicy spotkania przy stole podczas poczęstunku


Drukuj