Twórczość literacka Seniorów

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 12.10.2023roku odbyło się spotkanie w Klubie Seniora, podczas którego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z twórczością literacką osób w wieku senioralnym, zamieszkujących na terenie Gminy Kobylnica. Podczas spotkania czytano wiersze Pani Marii Łęckiej, z którą seniorzy mieli okazję porozmawiać osobiście oraz poezję i autobiografię Pani Genowefy Błaszczak-Wróblewskiej "Cienie i blaski". Książka ta jest szczerą opowieścią autorki o własnym życiu, dobrych i złych czasach wojny i powojennych. Pani Genowefa od wielu lat mieszka w Widzinie. Jej wspomnienia wojenne i wiersze ukazały się w książkach wydanych przez Gminę Kobylnica "Czas pogardy i nadziei" oraz "Niedopowiedzenia”.
Ponieważ było to ostatnie spotkanie Klubu Seniora podczas realizacji Projektu „Srebrna Sieć II”, dla jego uczestników przygotowano drobne upominki.
Klub Seniora w Widzinie, również po zakończeniu Projektu zaprasza chętne osoby w wieku 60+ na spotkania, które odbywać się będą cyklicznie dwa razy w miesiącu na świetlicy wiejskiej w Widzinie.
Projekt „Srebrna Sieć II”, w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4803119,81 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4562963,82 zł.
dwie uczestniczki spotkania siedzące przy stole trzymające w rękach upominki: parasol i puzzle
dwie uczestniczki spotkania siedzące przy stole przeglądające autobiografię cienie i blaski
dwie uczestniczki spotkania przy stole przeglądające autobiografię cienie i blaski
uczestniczki spotkania siedzące przy stole


Drukuj