Warsztaty fotograficzne

logotypy fundatorów projektów unijnych
Uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie chętnie biorą udział w różnego typu warsztatach artystycznych. W dniu 27.04.2023r. mieli okazję nauczyć się robić profesjonalne zdjęcia przy użyciu smartfonów. Warsztaty poprowadziła pani Małgorzata de Oliveira, fotograf z wieloletnim doświadczeniem. Seniorzy zapoznali się z możliwościami, jakie mają ich smartfony oraz poznali kilka przydatnych trików, dzięki którym można ładniej zaprezentować się na zdjęciach.
Projekt „Srebrna Sieć II”, w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.


Drukuj