Wrasztaty rękodzielnicze - lampiony

logotypy fundatorów projektów unijnych
Podczas warsztatów rękodzielniczych w dniu 05.10.2023r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie robili kolorowe lampiony na bazie szklanych wazonów przy użyciu materiałów kreatywnych takich jak filc, koronki, wstążki i tym podobne. Zajęcia rękodzielnicze pozwalają dzięki twórczej ekspresji podtrzymywać sprawność manualną seniorów.
Projekt „Srebrna Sieć II”, w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4803119,81 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4562963,82 zł.
uczestniczki warsztatów przy stole wykonujące lampiony
uczestniczki warsztatów przy stole wykonujące lampiony
lampion wykonany przez uczestniczkę warsztatów
kolorowe lampiony ze szkła wykonane przez uczestniczki warsztatów


Drukuj