Wycieczka do Swołowa

logotypy fundatorów projektów unijnych
W dniu 26.04.2023r. uczestnicy Klubu Seniora w Widzinie wzięli udział w wycieczce do Swołowa, podczas której mieli okazję nie tylko zwiedzać zabytkowe zagrody i przygotowane w nich ekspozycje, ale również wzięli udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez panią Dorotę Tarnowską – Urbanik i panią Lidię Wojcieszek, na których nauczyli się czerpać papier. Zwiedzanie Swołowa było dobrą okazją do wspominania dawnych obyczajów, jak na przykład robienie bram weselnych, którym poświęcona była jedna z ekspozycji. Uczestnicy wycieczki wśród eksponatów odnaleźli też zdjęcia nieistniejącego już wiatraka, który stał kilkadziesiąt lat temu w Widzinie.
Projekt „Srebrna Sieć II”, w ramach którego działa Klub Seniora w Widzinie realizowany jest w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt Projektu wynosi 4 290 086,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 4 075 582,17 zł.


Drukuj